FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Verejné obstarávania
VÝZVA 17: "Komponenty na stavbu zariadenia, plynové a vákuové rozvody, tlaková nádoba a súčasti potrebné na ich inštaláciu a riadenie." (PDF)

VÝZVA 17: Oznámenie o otváraní časti ponúk „Ostatné“ ( Povinnost par.41_otv_Ostatne) (PDF)

VÝZVA 16: "Komponenty na stavbu zariadenia a zmluvný výskum pre stanovenie ľubovoľnej orientácie kryštálov VGF GaP a pre leštenie a epiready finalizáciu substrátov VGF GaP." (PDF)

VÝZVA 16: Zmluva o dielo (PDF)

VÝZVA 16: Informačná povinnosť podľa: § 136 ods. 9 písm. e) zákona (PDF)

VÝZVA 16: Informačná povinnosť podľa: § 136 ods. 9 písm. d) zákona (PDF)

VÝZVA 16: Oznámenie o výsledku verejného obstarávania (PDF)

VÝZVA 16: Informačná povinnosť podľa: § 136 ods. 9 písm. c) zákona (PDF)

VÝZVA 16: Oznámenie o termíne otvárania časti ponúk „Kritéria“ (PDF)

VÝZVA 16: Oznámenie o otváraní časti ponúk „Ostatné“ (PDF)

VÝZVA 16: Súťažné podklady (PDF)

VÝZVA 15: "Výroba grafitových dielov podľa výkresovej dokumentácie a výroba tlakovej nádoby pre depozičné zariadenie – zdvíhací mechanizmus" (PDF)

VÝZVA 14: "Zmluvný výskum - zariadenie pre stanovenie ľubovoľnej orientácie kryštálu VGF GaP" (PDF)

VÝZVA 13: Zrušené verejné obstarávanie

VÝZVA 12: "Nákup komponentov na stavbu poloautomatického pracoviska pre epi-ready finalizáciu." (PDF)

VÝZVA 12: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)

VÝZVA 11: "Nákup komponentov." (PDF)

VÝZVA 10: "Nákup komponentov." (PDF)

VÝZVA 10: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)

VÝZVA 9: "Nákup komponentov." (PDF)

VÝZVA 9: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)

VÝZVA 8.1: "Software pre kreslenie elektrických a riadiacich schém." (PDF)

VÝZVA 8: "Nákup komponentov." (PDF)

VÝZVA 8: Termín otvárania ponúk (PDF)

VÝZVA 8: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)

VÝZVA 7: "Nákup komponentov pre VaV." (PDF)

VÝZVA 6: "Nákup meracích prístrojov." (PDF)

VÝZVA 6: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)

VÝZVA 5.1: "Nákup grafitu." (PDF)

VÝZVA 5: "Výroba dielov podľa návrhu konštruktérov." (PDF)

VÝZVA 5: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)

VÝZVA 4 + zoznamy: "Nákup doplňujúcich dielov." (PDF)

VÝZVA 4: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)

VÝZVA 3: "Nákup komponentov stojana pre uchytenie tlakovej nádoby reaktora kryštalizačného zariadenia." (PDF)

VÝZVA 2: "Elektronické karty pre veľmi presné meranie teploty vo vnútorných priestoroch technologického kryštalizačného zariadenia." (PDF)

VÝZVA 2: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)

VÝZVA 1: "Nákup komponentov na stavbu zariadenia pre pestovanie kryštálov, pre povrstvovanie dielov: diely pneumatiky." (PDF)

VÝZVA 1: Oznámenie o výsledku obstarávania (PDF)Copyright © 2007-2017 Phostec s.r.o.
All Rights Reserved